Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


W gabinecia doradcy zawodowego...32


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje zintegrowane działania dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, doradcy zawodowego oraz pracowników biblioteki, by wspierać ucznia w świadomym planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

2021 / 2022

Jakie studia wybrać?

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem dla Maturzystów 2022, który dostępny jest pod linkiem oraz w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w czasie Salonu Maturzystów 2021.Informacje o kierunkach studiów

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej „Wybierz studia”, która zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów. Pochodzą one z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym - POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Dodatkowo zostały oznaczone uczelnie, które otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi.

Wybierz studia

Inne wyszukiwarki studiów

Kierunki studiów według przedmiotów zdawanych na maturze

Kierunki studiów

Oto uczelnie

Uczelnie.info

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z najnowszymi danymi z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), które mogą okazać się pomocną wskazówką w wyborze kierunku studiów. Dzięki tym danym maturzyści dowiedzą się m.in., jak szybko znajdą pracę po ukończeniu określonego kierunku studiów oraz uzyskają informację, jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje od razu umowę o pracę. Badania opierają się na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.

Link do systemu:
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

2018 / 2019

Główne cele podejmowanych działań:

  • Wspieranie uczniów w procesie przygotowania do efektywnego poruszania się na rynku edukacyjnym i rynku pracy.
  • Przygotowanie młodzieży do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  • Pomoc w określeniu własnych predyspozycji, cech osobowości, zainteresowań i umiejętności.
  • Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
  • Wsparcie rodziców w podejmowanych przez nich działaniach doradczych.

2017 / 2018

Indywidualne poradnictwo zawodowe: