Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2019/20 | Rekrutacja 2019 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr


Opieka zdrowotna w szkolePodstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
Zakres świadczeń opieki zdrowotnej

1. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, w tym u uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Zakres świadczeń opieki stomatologicznej

1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.


Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni mają prawo do wyrażenia sprzeciwu względem sprawowanej profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Wzory druków