Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr


Opieka zdrowotna w szkole


Od 1 stycznia 2020 r. uczniowie zainteresowani opieką stomatologiczną w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych mogą zgłaszać się na przeglądy stomatologiczne do

MEDICUSDENTAL – Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne,
Poradnia Stomatologiczna,
ul Długa 100, 34-400 Nowy Targ

Godziny przyjęć:

poniedziałek - 13.00 - 18.00
wtorek - 9.00 - 13.00
środa - 13.00 - 18.00
czwartek - 9.00 - 13.00
piątek - 9.00 - 13.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
Zakres świadczeń opieki zdrowotnej

1. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, w tym u uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Zakres świadczeń opieki stomatologicznej

1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.


Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni mają prawo do wyrażenia sprzeciwu względem sprawowanej profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Wzory druków