Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2021/22 | Matura 2021 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru frBOOKTRAILER FILM FESTIVAL

Booktrailer Film Festival narodził się w roku 2007 w Liceo scientifico di Stato A. Calini w Brescii we Włoszech. Jego pomysłodawczynią jest nauczycielka języka włoskiego Laura Forcella. Inicjatywa miała na początku charakter lokalny. Szybko jednak zyskała popularność w całym kraju, stając się ważnym wydarzeniem edukacyjnym i kulturalnym. Szkolny konkurs przekształcił się w ogólnokrajowy festiwal, a od roku 2017 w festiwal międzynarodowy. Rozszerzenie idei festiwalu stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z programu Erasmus +.

Adresatami konkursu są uczniowie w wieku 14 – 18 lat. Grupę inicjatywną festiwalu tworzą nauczyciele szkół z Włoch (Liceo scientifico di Stato „A. Calini” w Brescii – koordynator), Francji (Lycée Albert Camus we Fréjus), Bułgarii (szkoła Atanas Dalchev w Sofii) i Polski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu). Z roku na rok wzrasta liczba szkół zainteresowanych konkursem. Na jego XII edycję nadesłano 210 prac z siedmiu krajów: Włoch, Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii, Chorwacji i Polski.

Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. To forma, która łączy literaturę z filmowymi środkami wyrazu oraz tradycyjną lekturę z nowymi technologiami.

Organizatorem eliminacji ogólnopolskich jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu. Prace oceniane są przez grono specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki, świata filmu i literatury, nowoczesnego nauczania, mediów i komunikacji. Uznane za najlepsze są kierowane do międzynarodowego finału konkursu we Włoszech.


XIV EDYCJA BOOKTRAILER FILM FESTIVAL
IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKAPATRONAT HONOROWY:
  • Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • Małopolski Kurator Oświaty
  • Starosta Powiatu Nowotarskiego
  • Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej
REGULAMIN

ZGŁOSZENIA: on line, bezpośrednio na stronie festiwalowej www.booktrailerfilmfestival.eu

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku

JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 16 kwietnia 2021 roku na stronie organizatora eliminacji ogólnopolskich: www.zskj.nowotarski.edu.pl

Pytania prosimy kierować do dr Anny Miśkowiec – koordynator konkursu. Adres email: booktrailernowytarg@gmail.comLogotypy do pobrania:

JURY III OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI KONKURSU
BOOKTRAILER FILM FESTIVAL

Dr Katarzyna Drąg – medioznawca, literaturoznawca, absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa międzynarodowego. Od roku 2011 związana z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej. Zainteresowania badawcze: nauka o komunikowaniu, komunikowanie międzykulturowe (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stereotypizowania), zagadnienia wieloetniczności zarówno w wymiarze historycznym (dziewiętnastowieczne społeczności wieloetniczne), jak i teoretycznym; problem kształtowania się i ewolucji etosu dziennikarza (od połowy XIX stulecia). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Laura Forcella – Do 2018 roku pracowała jako nauczycielka języka włoskiego i łaciny w Liceo scientifico di Stato „A. Calini” w Brescii. W centrum jej zainteresowań znajduje się popularyzacja literatury. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i europejskim, między innymi „Booktrailer Film Festival” – międzynarodowego festiwalu filmów promujących literaturę. Autorka książek i artykułów o tematyce edukacyjnej publikowanych we włoskich i zagranicznych czasopismach, prelegentka na konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Dantego w Lombardii.

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz – literaturoznawca i dydaktyk literatury; pracuje w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej oraz kieruje Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu dydaktyki literatury, edukacji teatralnej i promocji czytelnictwa. Autorka książek: „Groteska literacka”, „Lekcje teatru”, „Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole”, „W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje”. Pracowała jako polonistka w szkole podstawowej i w liceum. Współautorka podręczników „Barwy epok” i „Lustra świata”.

Dr Agnieszka Kania – polonistka, pracuje w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Koordynatorka eliminacji regionalnych i jurorka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Autorka książek „Polak młody na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej” oraz „Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej”. Czynna uczestniczka warsztatów i konferencji filmoznawczych. Przewodnicząca Stowarzyszenia Twórczej Edukacji Polonistycznej.

Aleksandra Kokalik – absolwentka naszej szkoły (matura 2018) – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Jagielloński). Będąc uczennicą liceum pracowała jako prezenterka w Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Tam też zdobywała pierwsze szlify dziennikarskie. Laureatka wielu konkursów. Film przygotowany pod jej kierunkiem (rekomendacja „Ciemno prawie noc” Joanny Bator) zdobył nagrodę główną międzynarodowej edycji Booktrailer Film Festival we Włoszech w roku 2017, a film rekomendujący „Madame” Antoniego Libery drugie miejsce podczas I edycji ogólnopolskiej Booktrailer Film Festival w roku 2018 oraz nagrodę jury nauczycielskiego podczas finału tego konkursu we Włoszech. Był również prezentowany podczas 75. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji na 23 Forum Fedic “Il futuro del corto d’autore – Il cinema e i giovani”.

Anna Jagoda Mrożek – artysta grafik, instruktor, animator. Absolwentka Grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem, w którym ukończyła specjalizację: snycerstwo. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina II st. w Nowym Targu. Zajmuje się głównie animacją i grafiką warsztatową oraz rzeźbą w drewnie, malarstwem i rysunkiem. Stworzyła wiele animowanych filmów krótkometrażowych pokazywanych m.in. w Poznaniu, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Rabce Zdroju, Nowym Targu, a także za granicą. W Brazylii, w 2012 roku, miała możliwość uczestniczyć w FINC (Festiwal Internacional de Cinema) w Baia Formosa. Dwukrotnie, 2011 i 2012 roku, uzyskała Stypendium Artystyczne Sapere Auso za szczególne osiągnięcia artystyczne. Pomysłodawczyni projektu ANIMUJĘ MOJE MIASTO, a także dyrektor artystyczny nowotarskiej części Międzynarodowego Dnia Animacji. W 2017 r. członek jury Międzynarodowego Festiwalu Kinolub w Krakowie w kategorii animacja w konkursie pt. „Tak to widzę“. Założycielka Studia Filmowego Effata Anima, które zajmuje się edukacją filmową dzieci i młodzieży z zakresu animacji poklatkowej organizując warsztaty.

Paweł Wiktor Ryś – absolwent naszej szkoły (matura 2008), doktorant Wydziału Polonistyki UJ, recenzent filmowy. Interesuje się problematyką rasizmu klasowego, „zwrotem plebejskim” w najnowszej polskiej humanistyce i literaturze oraz związkami podmiotowości i ideologii we współczesnym kinie artystycznym. Przygotowuje rozprawę pt. „Podziały społeczne a kategoria rasy w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza”. Publikował w czasopismach naukowych (m.in. w „Czasie Kultury”, „Frazie”, „Kontekstach Kultury”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”), w portalach internetowych (m.in. w „artPAPIERZE”, „Dzienniku Opinii KP”, „Reflektorze”) i w monografiach zbiorowych. Laureat konkursów naukowych (m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich im. J. J. Lipskiego – edycja XIX), stypendiów (m.in. kilkakrotnie stypendium dla najlepszych doktorantów UJ), a wcześniej także konkursów poetyckich (m.in. O Liść Konwalii im. Zbigniewa Herberta – edycja XXI).

Aleksandra Sadowicz – absolwentka filmoznawstwa i kulturoznawstwa międzynarodowego na UJ, przez kilka lat współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu jako moderator spotkań filmowych. Redaktor naczelna portalu nowytarg24.tv i dziennikarka w Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarka dla serwisu filmowego Wirtualnej Polski.

Monika Stachoń – nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w II LO w Nowym Targu. Uczestniczyła w wielu konferencjach rozwijających jej zainteresowanie, jakim jest sztuka. Były to szkolenia w warszawskiej Zachęcie czy krakowskim Muzeum Narodowym. Od dwóch lat jest też aktywnym uczestnikiem Konferencji Filmoznawczej w Radziejowicach, a uczniowie naszej szkoły pod jej opieką biorą udział w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Michał Szczepański – ukończył Wydział Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Zrealizował kilka filmów dokumentalnych i animowanych oraz (wspólnie z żoną Maryną) napisał kilka scenariuszy. Jest autorem powieści „Girl Guide”, która został sfilmowana przez Juliusza Machulskiego oraz „Dzieci sierżanta Pieprza”. Obecnie pracuje nad tłumaczeniami literatury z języka francuskiego i angielskiego.

Gabriel Wolski – artysta związany z Nowym Targiem, malarz, rzeźbiarz, ilustrator, grafik, projektant reklam, szaty graficznej książek i innych publikacji, kurator dorocznego Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej, inicjator rzeźbiarskiego pleneru „Usiądź w mieście". Swoje prace wystawia od roku 2004 w kraju i za granicą (między innymi w Genewie i Bejrucie). Jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, współzałożycielem Stowarzyszenia Dalej Podhale, w którym pracuje nad cyklem dokumentów filmowych „Legendy Podhala”. Współpracuje z Nowotarską Telewizją Kablową jako montażysta i operator kamery.