Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr

Nadanie imienia

Uroczystość nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej

21 października 2005 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej. Uroczystość poprzedziła sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Radni powiatowi zgromadzili się w plebani kościoła pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej, by podjąć uchwałę w sprawie nadania szkole imienia. - Święta Jadwiga Królowa to postać z jednej strony daleka - żyła przecież w XIV wieku; z drugiej strony bliska poprzez wartości, którym była wierna, i poprzez wzorce, które utożsamiała, a które są nam potrzebne dzisiaj - mówił dyrektor ZS nr 3 Henryk Chrobak. Królowa Polski, która przyczyniła się do chrystianizacji Litwy i do wzmocnienia państwowości polskiej, wsparła Akademię Krakowską, i znana była ze swej dobroczynności, w chwili śmierci miała zaledwie 26 lat. - Uroczystość nadania imienia poprzedzona była długimi przygotowaniami. Tematyce tej poświęcone były konkursy, lekcje katechezy, a nawet zajęcia prowadzone w Muzeum na Wawelu - mówił dyrektor H. Chrobak. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Świętej Jadwigi. Po sesji społeczność szkolna i zaproszeni goście spotkali się na Mszy św. i uroczystościach w gmachu szkoły.

Uroczystą Mszę odprawił ks. Andrzej Fryżlewicz, członek Kapituły Wawelskiej, osobisty sekretarz emerytowanego metropolity krakowskiego kard. F. Macharskiego i zarazem jego wysłannik na uroczystości. - Czasami, zamiast unosić się góralskim honorem, sięgnijcie do prostoty i pokory świętej Jadwigi - prosił uczniów ks. A. Fryźlewicz.

Podczas nabożeństwa odczytano akt nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej i poświęcono sztandar szkoły, przekazany przez Cech Rzemiosł Różnych, który wyhaftowała Bronisława Stawiarz. Na sztandarze szkoły widnieje obraz Świętej, zaczerpnięty z malowidła, umieszczonego na krakowskich Błoniach w 1997 r, podczas spotkania z Janem Pawłem II.

Po nabożeństwie w kościele św. Jadwigi Królowej orszak ze sztandarem i zaproszeni goście przeszli do pobliskiego gmachu szkoły.

Uroczystości zgromadziły nie tylko uczniów i pedagogów, ale także przedstawicieli władz samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli kuratorium oraz innych nowotarskich szkół. Obecni byli m.in. Ks. Andrzej Fryźlewicz - prałat, kapituła wawelska, Ks. Prałat Tadeusz Juchas - Ksiądz Dziekan Dekanatu Nowotarskiego, Ks. Kan. Henryk Paśko - Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Jan Hamerski - Starosta Nowotarski, Anna Paluch - poseł na Sejm RP, Edward Siarka - poseł na Sejm RP, Marek Sowa - zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu woj. małopolskiego, który reprezentował Marszałka Woj. Małopolskiego, Marek Fryźlewicz - Burmistrz miasta Nowy Targ, Krystyna Gucwa - Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty , Józef Trzciński - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym, Barbara Pachniowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Krzysztof Cypara - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu, Stanisław Gubała - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, Andrzej Kalata Dyrektor Inspektoratu PZU w Nowym Targu Wiesław Wojas - Dyrektor ZPH "WOJAS" w Nowym Targu, Radni Powiatu Nowotarskiego.

Uroczystość w szkole rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego i sztandarowego.

Podczas uroczystej gali swoje przemówienia wygłosili: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Świętej Jadwigi Królowej mgr Henryk Chrobak - w dzisiejszym świecie, pełnym komercjalizacji, tak bardzo potrzeba nam autorytetu, który wskaże, jakimi ścieżkami podążać. Od dzisiaj taką osobą jest żona Władysława Jagiełły - podkreślił w okolicznościowym przemówieniu; pani Anna Paluch - poseł RP, pan Jan Hamerski - przewodniczący komitetu honorowego nadania imienia i poświęcenia sztandaru, Starosta Nowotarski; pani Krystyna Gucwa - dyrektor Delegatury w Nowym Targu; Marek Sowa - zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu woj. małopolskiego, który reprezentował Marszałka woj. małopolskiego - Janusza Sepioła.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na nowy sztandar naszej szkoły. Ślubowali wszyscy uczniowie, a reprezentantami przy sztandarze były osoby wyróżnione: Sebastian Gacek - I a, Barbara Głodkiewicz - I b, Joanna Jałocha - I c, Danuta Polak - I d, Monika Górz - I e, Anna Maśnica - I g, Aneta Winiarska - I f, klasy drugie reprezentowała Agnieszka Matras, trzecie - Iwona Jarząbek, a ZSZ - Anna Marcińska.

Podczas uroczystości odśpiewany został - po raz pierwszy - hymn naszej szkoły. Wzruszające słowa o opiece świętej Jadwigi nad młodzieżą napisał Piotr Leszczak, a muzykę skomponowała Marta Łapczyńska.

Młodzież przedstawiła część artystyczną przygotowaną przez nauczycielki: Monikę Srokę, Katarzynę Buchinger-Janasz oraz Małgorzatę Węglarz. Jej mottem były słowa: "Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą", a treści w nim zawarte nawiązywały do wartości, jakie swoim życiem głosiła święta Jadwiga Królowa.

W hollu I piętra ks. Andrzej Fryźlewicz poświęcił pamiątkową tablicę, a odsłonili ją wraz z dyrektorem zaproszeni posłowie. Tablica ta pozostanie widocznym znakiem dzisiejszej uroczystości.

Szkolnemu świętu towarzyszyła wystawa poświęcona naszej Patronce, którą przygotowała nauczycielka Anna Komorowska. Na szczególną uwagę zasługiwały materiały, które po raz pierwszy - właśnie w naszej szkole - ujrzały światło dzienne. Były to listy, jakie napłynęły do Ojca Świętego z Nowego Targu i okolic, z prośbami o beatyfikację królowej Jadwigi. Na wystawie można było również obejrzeć wyobrażenia królowej, jakie powstawały na przestrzeni lat - jak mówią źródła historyczne: nie powstał ani jeden portret tej słynnej władczyni. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wystawy pani dr Stanisławie Postawa - kierownik Biblioteki Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie.

Szanowni goście upamiętniając to uroczyste spotkanie, dokonali wpisu w wystawionej księdze pamiątkowej.