Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2020 | Matura 2021 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr


ART TЯA: From ART TЯAilers towards new skills and competences, more responsive to the labour market and the knowledge-based society needs

ART TЯA: od art trailerów do nowych umiejętności i kompetencji lepiej odpowiadających rynkowi pracy i potrzebom społeczeństwa opartego na wiedzy


CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku w ramach programu Erasmus + we współpracy z następującymi szkołami:

 • Liceo Scientifico Statale Annibale Calini w Brescii (Włochy) – koordynator,
 • BHAK/BHAS w Liezen (Austria),
 • 105 SOU Atanas Dalchev w Sofii (Bułgaria),
 • LPo Albert Camus we Fréjus (Francja).

Inicjatywa jest wynikiem pozytywnych doświadczeń w realizacji poprzedniego projektu Erasmus+ KA201 „Booktrailer Film Festival”. Jej założeniem jest wykorzystanie zdobytych doświadczeń i poszerzenie tematyki o nowe obszary – sztuki i kultury.

Zasadniczym celem projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności i kompetencji, wzmocnienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami partnerskimi. Projekt zmierza do rozszerzenia wśród uczniów świadomości wagi dorobku kulturalnego UE, zwiększenia dostępności do dóbr kultury (poprzez wdrożenie do przygotowanie art trailerów – filmów służących promocji dorobku kulturalnego), rozwoju umiejętności miękkich i kompetencji w zakresie działań artystycznych, technologii oraz komunikacji, wymiany dobrych praktyk i zacieśnienia współpracy pomiędzy współpracującymi szkołami. W trakcie realizacji projektu uczniowie nabywają i rozwijają między innymi takie kompetencje jak: przygotowanie scenariusza, opracowanie produktu audiowizualnego, zarządzanie projektem, edycja materiału audiowizualnego.

Projekt zakłada udział w sześciu wyjazdach zagranicznych o charakterze szkoleniowym, podczas których kształtowane i rozwijane będą wymienione kompetencje, oraz współpracę na odległość. Ponadto będą prowadzone i inne działania – takie jak na przykład: warsztaty, spotkania upowszechniające efekty wyjazdu wśród rówieśników i na płaszczyźnie lokalnej, warsztaty z udziałem ekspertów, spotkania z artystami, prezentacje, wizyty w instytucjach kultury.


Rok szkolny 2018/2019

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

 • zorganizowanie szkolnej grupy projektowej
 • rekrutacja młodzieży na szkoleniowe wyjazdy zagraniczne
 • przeprowadzenie dwóch szkoleń poświęconych pracy nad filmem i zasadom użycia muzyki w filmie
 • praca nad przygotowaniem filmów (wizyty w instytucjach kultury, poszukiwanie inspiracji, tworzenie scenopisu)
 • warsztaty w galerii „Jatki” poświęcone interpretacji dzieł ikonicznych
 • nawiązanie współpracy z instytucjami kultury na terenie Małopolski (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu, Orawski Park Etnograficzny, Galeria Sztuki BWA „Jatki” – oddział w Nowym Targu)
 • zorganizowanie trzech spotkań podsumowujących mobilności zagraniczne w celu upowszechnienia zdobytej podczas nich wiedzy i umiejętności.WYJAZDY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE:

Wymiana uczniów i szkolenia zorganizowane przez LPo Albert Camus we Fréjus (Francja) – 25.11.2018 – 01.12.19.

Spotkanie poświęcone rozwojowi kompetencji związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii i pracy nad filmem. Ze strony polskiej wzięło w nim udział 5 uczniów i 2 nauczycieli.

Program obejmował miedzy innymi: zajęcia służące wyjaśnieniu istoty pracy nad art trailerem, analizę filmu „Loving Vincent”, rozwój i upowszechnianie słownictwa związanego z tematyką projektu, serię warsztatów filmowych w przestrzeni miasta, lekcje fotografii, wykład i warsztaty na temat praw autorskich, przegląd dostępnych źródeł, warsztaty litografii, spotkanie z autorką video clipów, wizytę w studiu radiowym, wycieczkę do Cannes, Nicei (zwiedzanie Muzeum Sztuk Pięknych) i Antibes (zwiedzanie muzeum poświęconego twórczości Picassa).Wymiana uczniów i szkolenia zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu – 24.02.2019 – 02.03. 2019.

Zgodnie z założeniami projektu spotkanie w Polsce zostało poświęcone drugiej fazie pracy nad trailerami – kwestii komunikacji i „story-tellingu”. Uczestnicy rozwijali kompetencje narracyjne, uczyli się tworzyć scenopis i scenariusz, a także zajmowali się wizualizacją opowieści. Wzięli między innymi udział w następujących szkoleniach: tworzenie opowieści na podstawie arcydzieł malarstwa polskiego (w Muzeum Narodowym w Krakowie), kompetencje komunikacyjne w dramie (prowadzone przez aktorkę Teatru Starego w Krakowie), zastosowanie nowoczesnych technologii w komponowaniu muzyki, edycji zdjęć itp. (MICET – MUZEUM INTERAKTYWNE / CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie), tworzenie scenopisu i nauka animacji w Galerii „Jatki” w Nowym Targu, warsztaty „Prawa człowieka w sztuce plakatu”( Międzynarodowe Centrum Młodych w Oświęcimiu), warsztaty interpretacji tekstu literackiego „Lekcja czytania” prowadzone przez krytyka Michała Sowińskiego („Tygodnik Powszechny”), zwiedzanie centrum Krakowa, Zakopanego oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.Wymiana uczniów i szkolenia zorganizowane przez Liceo Scientifico Statale Annibale Calini w Brescii (Włochy) – 21.03.2019 - 27.03.2019.

Spotkanie poświęcone było poznaniu dziedzictwa kulturowego i ostatniej fazie pracy nad art trailerem. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięło udział 5 uczniów i 2 nauczycieli.

Program spotkania obejmował między innymi: zapoznanie z pojęciem dziedzictwa kulturowego, przegląd źródeł internetowych poświęconej tej tematyce, warsztaty poświęcone strategiom myślenia wizualnego prowadzone przez prof. Vincenza Ferrarę (Uniwersytet w Rzymie “La Sapienza”), warsztaty „Sztuka i emocje” (Gørlig Stig – artysta i architekt) zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Pracy w Brescii, wyjazd edukacyjny do Wenecji i Montisoli, udział w pracach jury studenckiego i jury nauczycieli oraz uroczystej gali międzynarodowego festiwalu Booktrailer Film Festival.

Rok szkolny 2019/2020

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

 • zorganizowanie szkolnej grupy projektowej
 • weekendowe warsztaty animacji przeprowadzone przez Annę Jagodę Mrożek, których uczestnicy poznali zasady animacji wycinankowej, plastelinowej i rysunkowej. W wyniku warsztatów stworzono dwa filmy inspirowane twórczością Witolda Giersza i Lotte Reiniger
 • warsztaty przeprowadzone przez doświadczonych uczniów adresowane do nowych uczestników projektu oparte na zasadzie peer-to-peer learning
 • warsztaty poświęcone tworzeniu scenariusza filmu i metodzie storytelling)
 • wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie, podczas którego uczniowie poszukiwali inspiracji dla swoich prac
 • uczestnictwo w „Lekcji czytania” zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie prowadzonej przez Kubę Woynarowskiego – interdyscyplinarnego artystę, autora opowieści graficznych i artbooków, twórcę wideo oraz animacji. Absolwenta i wykładowcę krakowskiej ASP. Autora koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji (2014)
 • praca nad przygotowaniem filmów (wizyty w instytucjach kultury, poszukiwanie inspiracji, tworzenie scenopisu)
 • kontynuacja współpracy z instytucjami kultury na terenie Małopolski (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu, Orawski Park Etnograficzny, Galeria Sztuki BWA „Jatki” – oddział w Nowym Targu), zorganizowanie spotkania podsumowującego mobilność zagraniczną (Bułgaria) w celu upowszechnienia zdobytej podczas nich wiedzy i umiejętności.

WYJAZDY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE:

Wymiana uczniów i szkolenia zorganizowane przez szkołę 105 SOU Atanas Dalchev w Sofii (Bułgaria) – 03.11.2019 – 09.11.19.

Spotkanie poświęcone było rozwojowi kompetencji związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii i pracy nad filmem. Ze strony polskiej wzięło w nim udział 5 uczniów i 2 nauczycieli.

Uczestnicy wymiany zwiedzili Nowy Bułgarski Uniwersytet (NBU), gdzie wzięli udział w warsztatach z zakresu kina, animacji, a także w warsztatach ceramiki. Ważnym punktem programu były też zajęcia w Muzeum Historii Bułgarii. Tu odbyły się prace nad przygotowaniem art trailerów inspirowanych ekspozycją. Sporo miejsca poświęcono też zwiedzaniu Sofii – Narodowego Muzeum Historii Bułgarii, Soboru św. Aleksandra Newskiego. Ważnym elementem była też wizyta w ambasadzie włoskiej, która patronuje szkole partnerskiej, czy też we Francuskim Instytucie Kultury, gdzie obejrzano film „Pierrot le Fou”. Ponadto gospodarze zorganizowali też wycieczki krajoznawcze (Plovdiv – Europejska Stolica Kultury 2019 i Bańsko).Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemią zawieszono planowane na marzec i maj 2020 r. wyjazdy edukacyjne do Austrii i Włoch. Decyzja została podjęta w porozumieniu z Agencją Narodową i przedstawicielami szkół partnerskich. W czasie epidemii prowadzono działania zdalne wspomagające realizację projektu (konsultacje on line). W ramach promocji idei projektu zorganizowano także i przeprowadzono konkurs adresowany do uczniów naszej szkoły „Uwolnij wyobraźnię”. Zadaniem uczestników było przygotowanie prac literackich, plastycznych lub multimedialnych inspirowanych dziełami sztuki.

W wyniku konsultacji w grupie partnerskiej podjęto decyzję o przedłużeniu realizacji projektu o rok (do 31 sierpnia 2021 r.). Agencje Narodowe zaakceptowały tę decyzję. Obecnie trwają rozmowy dotyczące zasad zdalnej realizacji projektu.

Rok szkolny 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną zdecydowano o przeniesieniu realizacji dalszej części projektu w formie zdalnej. Przestrzenią współpracy zespołu międzynarodowego będzie platforma etwinning.