Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2020 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr


ART TЯA: From ART TЯAilers towards new skills and Competences, more responsive to the labour market and the knowledge-based society needs

(ART TЯA: od Art trailerów do nowych umiejętności i kompetencji lepiej odpowiadających rynkowi pracy i potrzebom społeczeństwa opartego na wiedzy


CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 roku nasza szkoła realizuje kolejny projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Koordynatorem projektu jest Liceo Scientifico Statale Annibale Calini (Brescia – Włochy), a grupę partnerską tworzą: 105 SOU Atanas Dalchev (Sofia – Bułgaria), LPo Albert Camus (Fréjus – Francja), BHAK/BHAS Liezen (Liezen – Austria) i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Nowy Targ – Polska).

Inicjatywa jest wynikiem pozytywnych doświadczeń w realizacji poprzedniego projektu Erasmus+ KA201 „Booktrailer Film Festival”. Jej założeniem jest wykorzystanie zdobytych doświadczeń i poszerzenie tematyki o nowe obszary – sztuki i kultury.

Zasadniczym celem projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności i kompetencji, wzmocnienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami partnerskimi. Projekt zmierza do rozszerzenia wśród uczniów świadomości wagi dorobku kulturowego UE, zwiększenia dostępności do dóbr kultury (poprzez wdrożenie do przygotowanie art trailerów – filmów służących promocji dorobku kulturalnego), rozwoju umiejętności miękkich i kompetencji w zakresie działań artystycznych, technologii oraz komunikacji, wymiany dobrych praktyk i zacieśnienia współpracy pomiędzy współpracującymi szkołami. W trakcie realizacji projektu uczniowie nabędą i rozwiną między innymi takie kompetencje jak: przygotowanie scenariusza, opracowanie produktu audiowizualnego, zarządzanie projektem, edycja materiału audiowizualnego.

Projekt zakłada udział w sześciu wyjazdach zagranicznych o charakterze szkoleniowym, podczas których kształtowane i rozwijane będą wymienione kompetencje oraz współpracę na odległość. Ponadto będą prowadzone i inne działania jak na przykład: prace w laboratorium, warsztaty, spotkania upowszechniające efekty wyjazdu wśród rówieśników i na płaszczyźnie lokalnej, warsztaty z udziałem ekspertów, spotkania z artystami, prezentacje, wizyty studyjne w instytucjach kultury.