Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2023/24 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr

Patronka Szkoły

Życiorys

Święta Jadwiga Królowa
ur. 1374
zm. 1399
panowała 1384-1386
(tytuł króla do śmierci, od 1386 panowała wspólnie z Jagiełłą)

Bibliografia dotycząca tematu:
Święta Jadwiga Królowa
Wybór literatury dostępnej w bibliotekach:

Biblioteka Zespółu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu

Ku czci świętej Jadwigi Królowej, Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1999.

O Świętej Jadwidze Królowej Polski mówią, Kraków : Wydawnictwo "Czuwajmy", 1997.

Przybyszewski B., Święta Jadwiga Królowa zdobna w cnoty, Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1997.

Stabińska J., Legendy o Królowej Jadwidze, Kraków : Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2000.

Staniek E., Skarby Świętej Królowej Jadwigi, Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 2006.

Święta Jadwiga Królowa. Abyśmy byli godni tego dziedzictwa, Kraków : Katolickie Centrum Kultury, Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, 2006.

Święta Jadwiga Królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków : Katolickie Centrum Kultury, 2002.

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

Klubówna A., Cztery Panie Jagiełłowie, Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, 1983, Jadwiga, str. 52 - 95.

Klubówna Anna, Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.

Rudzki E., Polskie królowe. Żony Piastów i Jagiellonów, t. 1, Warszawa : Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", 1990. Jadwiga Andegaweńska - pierwsza żona Władysława Jagiełły s. 63 - 79.

Szajnocha Karol, Jadwiga i Jagiełło. 1374 - 1413. Opowiadanie historyczne, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969, 4 t. w 2 wol..

Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu

Klubówna Anna, Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.

Szajnocha Karol, Jadwiga i Jagiełło 1374 - 1413. Opowiadanie historyczne, wstępem opatrzył Stefan M. Kuczyński, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969, t. 3 i 4 w 1 wol..

Wyrozumski J., Jadwiga Królowa Polski. Między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 1997.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu

Święch Z., Budzenie wawelskiej Pani królowej Jadwigi, Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo Calvarianum, 1989.

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1, Warszawa : Ogólnopolski Hurt Książki

MOREX s.c. - EGROSS, 1994, Jadwiga Andegaweńska, s. 256.

Wyrobisz A., Jadwiga, [w:] Poczet królów i książąt polskich, red. nauk. Andrzej Garlicki, Warszawa : Czytelnik, 1984, s. 269 - 274.