Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2020 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Uczniowie klas ósmych zakwalifikowani do klasy pierwszej proszeni są o dostarczenie:

 1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

w dniach 13-18 sierpnia w godz. 9.00-14.00 (sala nr 11 - parter)DOŁĄCZ DO NAS!

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W dniu 11 sierpnia 2020 (wtorek) będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego wg następującego przydziału:

 • klasa 3a – s. 9 godz. 9:00-9:50
 • klasa 3c – korytarz 1 piętra godz. 9:00-9:50
 • klasa 3b – s. 9 godz10:00-10:50
 • klasa 3d – korytarz 1 piętra korytarz 1 piętra godz10:00-10:50
 • klasa 3e – s. 9 godz. godz11:00-11:50
 • klasa 3g – korytarz 1 piętra godz11:00-11:50
 • klasa 3f – korytarz 1 piętra godz. 12:00-12:50
 • osoby poprawiające i podwyższające wynik egzaminu – korytarz 1 piętra godz. 12:00-12:50

Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej. (wzór w załączniku).

Przypominamy o obowiązku ubrania maseczki na terenie szkoły, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku (płyny do dezynfekcji znajdują się przy wejściu) oraz zgłaszania się po odbiór w wyznaczonych godzinach.

zuz, 27.07.2020

Sekretariat nieczynny

W dniach 27.07-07.08.2020 sekretariat nieczynny.

zuz, 20.07.2020

Jakub Kędzior nagrodzony przez Starostę Nowotarskiego

Miło nam poinformować, że Jakub Kędzior, tegoroczny maturzysta, znalazł się w gronie uczniów nagrodzonych przez Starostę Nowotarskiego. Kuba został doceniony za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, za uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Patria Nostra”, za udział w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego, za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, jak również za wyjątkową pracowitość i kreatywność w zakresie rozwijania zainteresowań historycznych, reżyserskich i filmowych.

Gratulujemy!
zuz, 29.06.2020

Uczennica naszej szkoły zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu

Zuzanna Rączka – uczennica klasy II d zajęła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego organizowanym przez Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Eliminacje konkursowe składały się z trzech etapów. Etap pierwszy polegał na napisaniu pracy krytycznej poświęconej wskazanym motywom w twórczości Kaczmarskiego. Drugi etap miał postać rozmowy o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniali wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzili rozmowę z jurorami. Ostatnim elementem tego etapu było rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zaprezentowano uczestnikom. Natomiast podczas trzeciego etapu uczestnicy dokonywali ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich oraz uczestniczyli w quizie dotyczącym biografii i dorobku literackiego barda „Solidarności”.

Zuzia okazała się bezkonkurencyjna w każdym etapie zmagań konkursowych i zdobyła nagrodę główną – 1300 złotych. Uczennica przygotowywała się do konkursu pod kierunkiem swojej polonistki – dr Anny Miśkowiec.

zuz, 29.06.2020


Projekty Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

„Góralska Solidarność” oraz „Lekcja dla Rodaka” to projekty zrealizowane w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 w ramach Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Opiekunem uczniów była Pani Katarzyna Wyrobek.

Projekt pt. „Góralska Solidarność”, w którego realizacje zaangażowali się uczniowie kl. 2d: Piotr Wilczek i Piotr Łacek miał na celu pokazanie znaczenia Solidarności jako związku zawodowego i ruchu społecznego na terenie Podhala, a okazją do spojrzenia na tę wyjątkową kartę z historii stała się 40. rocznica wydarzeń sierpniowych 1980 r. Projekt został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego. Bazując na relacjach świadków tych wydarzeń uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, która uświetniła finał II Konkursu Wiedzy Prawnej.

„Lekcja dla Rodaka” to projekt polegający na organizowaniu zajęć edukacyjnych na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę niesienia pomocy tym Rodakom oraz ich potomkom i merytorycznie przygotowanie ich w zakresie tego tematu. Uczennice klasy 3g: Magdalena Więcek, Monika Dudek, Karolina Milaniak i Małgorzata Łukasz przygotowały wystąpienia ilustrowane unikalnymi fotografiami z Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Prace zostały zaprezentowane w czasie spotkania on-line. W tym szczególnym czasie pandemii kiedy mogliśmy bezpiecznie pozostać w naszych domach, historie osób, które zostały pozbawione swojego domu, rozumianego jako miejsce zamieszkania i Ojczyzna, zabrzmiały szczególnie.

zuz, 27.06.2020

Laureaci II Konkursu Wiedzy Prawnej

22 czerwca 2020 r. miało miejsce podsumowanie II Konkursu Wiedzy Prawnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Starosty Powiatu Nowotarskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Laureatami Konkursu zostali:
 • I miejsce – KATARZYNA PAŁACH – Szkoła Podstawowa im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych; opiekun Pani Monika Regiec;
 • II miejsce – BARTŁOMIEJ KRÓL-ŁĘGOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem; opiekun Pani Magdalena Gąsienica-Kuchta;
 • III miejsce – ALEKSANDRA BIEL – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej; opiekun Pani Katarzyna Biel;

Spotkanie podsumowujące miało formę wideokonferencji. Uroczyste listy skierowane przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu dr Przemysława Mościckiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów Ewę Barczuk-Kałat podkreśliły wysoką rangę Konkursu. Uczestnicy i opiekunowie dzielili się swoimi wrażeniami z przygotowań oraz z przebiegu zawodów, a ze względu na szczególną formę uroczystości dyplomy i nagrody rzeczowe dotarły do laureatów drogą pocztową.

Do II Konkursu Wiedzy Prawnej napłynęły zgłoszenia z 26 szkół, w ramach przygotowania do etapu szkolnego powstało 20 testów próbnych, z których rozwiązania skorzystano 493 razy, w etapie szkolnym uczestniczyło 147 uczniów, a w finale znalazły się 42 osoby. Komisję konkursową tworzyły: mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Agnieszka Błach, mgr Małgorzata Furczoń.

Organizator bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu, ich rodzicom, dyrektorom zgłoszonych placówek, opiekunom merytorycznym uczniów oraz wszystkim zaangażowanym osobom za włączenie się w to przedsięwzięcie.

zuz, 26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. w formie spotkania z wychowawcą klasy zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.30
klasa 1A – sala gimnastyczna – wejście boczne do szkoły (od strony parkingu)
klasa 1B – sala 11 – wejście boczne do szkoły
klasa 1C - korytarz I piętra – wejście główne
klasa 1D – sala 46 – wejście główne

godz. 9.10
klasa 1E – sala gimnastyczna – wejście boczne do szkoły
klasa 1F – sala 11 – wejście boczne do szkoły
klasa 1G – korytarz I piętra – wejście główne
klasa 1H – sala 46 – wejście główne

godz. 9.50
klasa 1I – sala gimnastyczna – wejście boczne do szkoły
klasa 1J - sala 11 - wejście boczne do szkoły
klasa 2A - korytarz I piętra - wejście główne
klasa 2B – sala 46 – wejście główne

godz. 10.30
klasa 2C – sala gimnastyczna – wejście boczne do szkoły
klasa 2D – sala 11 – wejście boczne do szkoły
klasa 2E – korytarz I piętra – wejście główne
klasa 2F – sala 46 – wejście główne
zuz, 23.06.2020

Uczniowie naszej szkoły przyjęli internetowe wyzwania od The Bear Educational Theatre

The Bear Educational Theatre jest międzynarodowym teatrem wędrownym z siedzibą w Pradze (Czechy). Specjalizuje się on w nauczaniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia teatralne oraz innowacyjne techniki.

W nowej e-rzeczywistości, uczennice naszej szkoły (Wioletta Jędraszczak kl. 1b, Gabriela Truty kl. 1b, Karolina Bożek kl. 1h oraz Julia Stefaniak kl. 1h) włączyły się w inicjatywę nagrywania dwu-minutowych filmików tzw. online challenges (ang. challenge – wyzwanie). Idea polega na umieszczaniu w sieci filmików, na temat wskazany przez założyciela teatru oraz nauczyciela języka angielskiego Davida Fishera. Wśród wyzwań było, np. opisanie i pokazanie ważnego przedmiotu, czy też przeprowadzenie wywiadu ze znaną osobą.

Wyzwania te, zaoferowały uczniom pozytywne doświadczenia, oraz pokazały, jak wiele już potrafią i jak wiele mogą się jeszcze nauczyć. Tradycyjne nauczanie stawia często ucznia w pasywnej roli, natomiast tutaj licealiści mieli możliwość wykazania się, działania oraz grania – byli jednocześnie reżyserami i aktorami.

Nagrodą dla społeczności szkolnej II LO w Nowym Targu będzie spektakl w wykonaniu aktorów The Bear Educational Theatre, w języku angielskim, który zostanie zaprezentowany w nowym roku szkolnym. Opiekunem uczniów była mgr Judyta Jurzec.

Zachęcamy do obejrzenia efektów kreatywności naszych licealistek – link do filmików.
zuz, 18.06.2020

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU „UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ!”

Miło nam przedstawić wyniki szkolnego konkursu inspirowanego dziełami sztuki. Jury postanowiło przyznać trzy pierwsze miejsca i jedno wyróżnienie.

 • KATEGORIA I (ŻYWY OBRAZ): Paulina Wróbel (klasa I j)
 • KATEGORIA II (FILM): Lena Łaś (klasa III c)
 • KATEGORIA III (LITERATURA) Sylwia Szaflarska i Izabela Kłapacz Furczoń (klasa I j)
 • WYRÓŻNIENIE: Natalia Rafacz (klasa I j)
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. Zapraszamy do zapoznania się z pracami na szkolnym fanpage’u.
zuz, 18.06.2020