Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Rekrutacja 2022/23 | Matura 2023 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

Zaproszenie do udziału w V Konkursie Wiedzy Prawnej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i powiatu tatrzańskiego do wzięcia udziału w V Konkursie Wiedzy Prawnej.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Konkurs składa się z dwóch etapów i ma charakter pisemny – uczestnicy rozwiążą test wiedzy oraz udzielą odpowiedzi na problemy prawne. Tematem przewodnim V Konkursu Wiedzy Prawnej jest działalność pożytku publicznego i wolontariat. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy będą korzystać z fragmentów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Liczymy, że pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania państwa i aktywności obywatelskiej, pozwoli kształtować wśród młodzieży postawy szacunku do prawa i odpowiedzialności za podejmowane działania i życie społeczne. Szczegółowe informacje, regulamin, harmonogram oraz materiały dla uczestników znajdują się na stronie Konkursu Wiedzy Prawnej

admin2, 05.10.2022

Uroczyste obchody 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka

17 września 1939 r. na tereny Polski wkroczyły wojska ZSRR, a ambasador RP w Moskwie Wacław Grzybowski otrzymał notę stwierdzającą rozpad państwa polskiego.

16.09.2022r. o godzinie 18.00 na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu uczciliśmy pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach uczestnicząc we Mszy Św. w intencji Pomordowanych na Wschodzie. Następnie Poczty Sztandarowe w tym poczet naszej szkoły pod opieką pani I. Warpechy przemaszerowały pod symboliczny Grób Katyński. Oddaliśmy również hołd wszystkim ofiarom totalitaryzmów, bo to 17 września obchodzony jest także Światowy Dzień Sybiraka.

zuz, 29.09.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W roku szkolnym 2022/2023 ustalone zostały następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 31 października (poniedziałek przed Świętem Zmarłych)
  • 1 dzień na przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego (grudzień)
  • 13 marca (poniedziałek)
  • 2 maja (wtorek)
  • 4-5 i 8-9 maja (czwartek-piątek, poniedziałek-wtorek) egzamin maturalny
  • 6 czerwca (wtorek) Dzień Patronki
  • 9 czerwca (piątek po Bożym Ciele)
zuz, 29.09.2022Zapraszamy Rodziców uczniów na zebrania

W dniu 20 września br. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.
Zebranie rozpocznie się od spotkania ogólnego w sali gimnastycznej z Panią Dyrektor dr Beatą Tarnowską, a następnie rodzice spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Przydział sal na spotkania z wychowawcami zostanie ogłoszony w sali gimnastycznej.

W dniu 20 września br. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F z wychowawcami w salach lekcyjnych. Przydział sal zostanie wywieszony w budynku szkoły.

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu zebrań z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich. Odbędę się one w dniu 22 września.

W dniu 22 września br. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Zebranie rozpocznie się od spotkania ogólnego w sali gimnastycznej z Panią Dyrektor dr Beatą Tarnowską, a następnie rodzice spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Przydział sal na spotkania z wychowawcami zostanie ogłoszony w sali gimnastycznej.

W dniu 22 września br. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F z wychowawcami w salach lekcyjnych. Przydział sal zostanie wywieszony w budynku szkoły.

Przypominamy o ograniczonych możliwościach parkowania na parkingu szkolnym oraz zakazie parkowania przy drodze dojazdowej do szkoły.

admin2, 19.09.2022

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu - Małopolska Chmura Edukacyjna - BIOLOGIA

W związku z realizacją Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego: biologia” nr: RPMP.10.01.04-12-0033/22 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ogłasza rekrutację do w/w Projektu, zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.zskj.nowotarski.edu.pl

Etapy rekrutacji:

1. Rekrutacja na zajęcia on-line z biologii - dokumenty rekrutacyjne należy składać od 19.09.2022 r. do 28.09.2022 r. w Sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.

2. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w danej formie wsparcia wymienionej w pkt. 1 – 30.09.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w terminach innych niż w/w nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

admin2, 16.09.2022

Wspomnienie wakacji – II LO na Malcie

16. lipca o godzinie pierwszej w nocy grupa uczniów z naszej szkoły spotkała się z Panią Marzeną Baczewską, która zorganizowała nasz wyjazd wakacyjny i wyruszyła w podróż na lotnisko Chopina w Warszawie. O godzinie 10:45 wylecieliśmy na Maltę. Wylądowaliśmy około 14:00, a następnie przydzielono nas do rodzin goszczących. Po zakwaterowaniu i zapoznaniu z rodzinami udaliśmy się na spotkanie organizacyjne, gdzie przedstawiono nam plan naszego pobytu oraz pokazano, gdzie znajduje się nasza szkoła. Potem udaliśmy się do domów rodzin goszczących.

W poniedziałek rozpoczęliśmy dzień od zajęć w szkole językowej. Lekcje trwały cztery godziny, z półgodzinną przerwą na lunch. Każdy z nas został przydzielony do innej grupy ze względu na poziom znajomości języka angielskiego. Pierwszego dnia poznawaliśmy siebie nawzajem, swoje zainteresowania oraz pasje. Na kolejnych zajęciach uczyliśmy się o tradycjach i zwyczajach maltańskich, a także mieliśmy możliwość podzielenia się z innymi wiadomościami na temat naszych, polskich tradycji oraz poznać zwyczaje uczniów z innych państw. Dzięki temu, że dużo ze sobą rozmawialiśmy, na lekcjach panowała miła i przyjazna atmosfera. Na sam koniec każdy z nas otrzymał certyfikat ukończenia kursu językowego w maltańskiej szkole.

Po zajęciach braliśmy udział w wycieczkach do różnych ciekawych miejsc na wyspie. W niedzielę pojechaliśmy na największą piaszczystą plażę – Melliehę. Cały dzień plażowaliśmy i podziwialiśmy krajobraz zatoki znanej również pod nazwą Ghadira. W poniedziałek nasza grupa razem z panią przewodnik zwiedzała stolicę Malty – Vallettę. Jedną z atrakcji był pokaz wystrzału armaty z tarasu widokowego w ogrodach Barrakka. Następnego dnia miejscem naszej wycieczki była Mdina – dawna stolica Malty. Dzięki temu, że pojechaliśmy tam wieczorem, mogliśmy podziwiać zachód słońca i spacerować nocą urokliwymi uliczkami. Zwiedziliśmy również główną świątynię katolicką archidiecezji maltańskiej pod wezwaniem św. Pawła. W środę plażowaliśmy na miejskiej plaży w naszej miejscowości – Swieqi. Wieczorem nasi wychowawcy zorganizowali Treasure Hunt na miejskiej plaży, gdzie podzielono nas na grupy, wspólnie musieliśmy odnaleźć i sfotografować różne przedmioty znajdujące się na liście, a także ułożyć wyrazy z rozsypanych liter. Na zwycięzców czekały nagrody. Kolejnego dnia celem wycieczki były tzw. Trzy Miasta, a wieczorem wybraliśmy się na rejs statkiem wokół Valletty. Ostatniego dnia pobytu nie poszliśmy do szkoły, lecz na cały dzień popłynęliśmy na wyspę Gozo. Mieliśmy okazję udać się w rejs, dzięki czemu podziwialiśmy klify i lazurową wodę. W sobotę o 3:30 w nocy pożegnaliśmy się z rodzinami, które nas gościły i wyruszyliśmy na lotnisko.

Uważamy, że czas, jaki spędziliśmy na Malcie został bardzo dobrze zagospodarowany, dzięki czemu odwiedziliśmy dużo ciekawych i pięknych miejsc. Mieliśmy możliwość poznania maltańskich rodzin oraz uczenia się w międzynarodowej szkole. To doświadczenie na pewno nas wzbogaciło i pomogło wielu z nas pokonać barierę językową.

Opracowały: Julia Bierowiec i Aleksandra Stanek

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii.

zuz, 08.09.2022

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – warsztaty weekendowe 28-30 października 2022 r.

Uczniowie zainteresowani udziałem w naukowych warsztatach weekendowych w dniach od od 28 do 30 października 2022 r., organizowanych przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” proszeni są o kontakt z panią Katarzyną Wyrobek w terminie do 22 września 2022 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników naukowych małopolskich uczelni wyższych w formie stacjonarnej. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W pierwszej kolejności będą rekrutowani uczniowie, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach weekendowych.

Obszar tematyczny

Uczelnia

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
matematyka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
geografia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prawo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
informatyka Wyższa Szkoła Turystki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE)
informatyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
fizyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
język angielski Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
chemia Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
język angielski Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
język niemiecki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
język francuski Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
przedsiębiorczość Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
matematyka z elementami rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
biologia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
chemia Politechnika Krakowska

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w trakcie trwania warsztatów, zarówno w miejscach zakwaterowania (hotele), jak i na terenie uczelni, uczniowie przebywać będą pod opieką nauczycieli, zatrudnionych w projekcie przez organizatora. Nie są to nauczyciele naszego liceum. Organizator zapewnia dojazd, opiekę nad uczniami, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do projektu.
admin2, 07.09.2022