Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2022/23 | Rekrutacja 2022/23 | Matura 2022 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

Komunikat o egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym - 23 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z komunikatem OKE

  • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych (sala 38 i sala 42).
  • Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w dniu 9 września br. w sekretariacie szkoły od godziny 9:00.

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed jego rozpoczęciem. Zdający musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

admin2, 28.07.2022


Informacja dla ósmoklasistów zakwalifikowanych do II Liceum Ogólnokształcącego

Uprzejmie informujemy, że do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 14.00 komisja rekrutacyjna oczekuje na potwierdzenie woli podjęcia nauki przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Prosimy też, aby osoby zakwalifikowane do klas pierwszych w naszej szkole dostarczyły w tym terminie dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej.

admin2, 21.07.2022

Egzamin maturalny 2022

Z radością informujemy, że Nasi Absolwenci uzyskali na egzaminie maturalnym 15 stuprocentowych wyników.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w rekrutacji na wymarzone studia!

admin2, 07.07.2022

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z najnowszymi danymi z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), które mogą okazać się pomocną wskazówką w wyborze kierunku studiów. Dzięki tym danym maturzyści dowiedzą się m.in., jak szybko znajdą pracę po ukończeniu określonego kierunku studiów oraz uzyskają informację, jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje od razu umowę o pracę. Badania opierają się na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.

Link do systemu:
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

admin2, 07.07.2022

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W dniu 5 lipca (wtorek) w godzinach 9.00-10.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego wg następującego przydziału:

  • klasa 3f – s. 23
  • klasa 3g – s. 28
  • klasa 3h – s. 26
  • klasa 3i – s. 25
  • klasa 3j – s. 24
  • osoby poprawiające i podwyższające wynik egzaminu – s. 26

Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej (wzór w załączniku).

Prosimy o zabranie ze sobą teczki lub obwoluty, aby zabezpieczyć świadectwo (szkoła nie dysponuje takimi materiałami).

admin2, 28.06.2022Godziny pracy Komisji rekrutacyjnej od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

Komisja rekrutacyjna pracuje od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godzinach od 8.00 do 15.00 w sali nr 9 (parter).

admin2, 27.06.2022

Świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022

24 czerwca 2022 r. w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 trzydziestu uczniów naszej szkoły otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz Listy gratulacyjne wręczone przez swoich wychowawców. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się:
klasa 1A - Jakub Karpierz, Karolina Palenik;
klasa 1B - Paulina Faberska, Julia Kurnyta, Maria Pieróg;
klasa 1C - Tatiana Bryja, Zuzanna Topór;
klasa 1D - Olga Cwynar, Anna Madeja, Patrycja Obrochta;
klasa 1F - Zuzanna Zgama;
klasa 2A - Wojciech Jabłoński;
klasa 2C - Julia Drożdż, Zuzanna Szczęch;
klasa 2D - Aleksandra Biel, Michał Głodek, Alicja Szeliga, Amelia Tomczewska-Iskrzycka;
klasa 3A - Jakub Hałabura, Jan Rajski, Jakub Truty, Rafał Złoza;
klasa 3B - Kacper Baczewski, Zofia Bartoszko, Justyna Bosak, Wioletta Jędraszczak, Dorota Leja, Gabriela Truty;
klasa 3C - Wiktoria Blańda;
klasa 3E - Beata Dwornicka;

Serdecznie gratulujemy!

admin2, 27.06.2022