Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Rekrutacja 2023/24 | Matura 2023 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

Podstępne WZW

Program edukacyjny z którym zostali zapoznani uczniowie pierwszych klas. Celem programu jest rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat WZW. Uświadomienie zagrożeń wynikających z zakażenia, wpojenie zasad profilaktyki oraz akceptacja osób zakażonych. Koordynatorem programu jest mgr Lidia Goncerz.

Wirusowe Zapalenie Wątroby (WZW) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie.
  • WZW zabija rocznie 1,4 mln ludzi.
  • 90% osób zakażonych nie zdaje sobie z tego sprawy.
  • WZW w 70% jest odpowiedzialne za raka wątroby.
  • Jedna, niewidoczna kropla krwi może doprowadzić do zakażenia.
Zapraszamy Uczniów i Rodziców do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.
Spot edukacyjny
Marta opowiada co to jest HCV
zuz, 21.05.2023

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I, II i III oraz spotkanie z psychologiem

Dnia 24 maja 2023 r. (środa) odbędzie się dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I, II i III połączony ze spotkaniami z psychologiem ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.

W czasie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
Czym jest kryzys psychiczny?
Jakie zachowanie może wskazywać na zaburzenie psychiczne?
Objawy chorób psychicznych i zaburzeń (schizofrenii, depresji, manii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania).
Umiejętność rozmowy z nastolatkiem.
Gdzie szukać pomocy?

Harmonogram dnia otwartego jest następujący:
16.00-17.00 – spotkanie z psychologiem dla Rodziców uczniów klas pierwszych (sala gimnastyczna)

17.00-18.00 – spotkanie z psychologiem dla Rodziców uczniów klas drugich (sala gimnastyczna)

16.00-18.00 - możliwość rozmowy z wychowawcami oddziałów i nauczycielami o osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym. Miejsca dyżuru poszczególnych nauczycieli zostaną podane na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.

17.00-18.00 - dyżur psychologa ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu na terenie szkoły przeznaczony na indywidualne spotkania z zainteresowanymi rodzicami, po spotkaniu ogólnym.

Przypominamy o ograniczonych możliwościach parkowania na parkingu szkolnym oraz zakazie parkowania przy drodze dojazdowej do szkoły.

admin2, 17.05.2023

Filmy instruktażowe oraz broszura dla kandydatów do szkół podadpodstawowych

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającą się rekrutacją Firma VULCAN przygotowała dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ich Rodziców filmy instruktażowe, które ułatwią przejście przez proces rekrutacji w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

1. VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie.

2. VULCAN Rekrutacja 2023 - przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową.

Dodatkowo na stronie elektronicznej rekrutacji zamieszczone zostały instrukcje dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej.

admin2, 15.05.2023

I etap rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. Polega on na złożeniu przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej wygenerowanego z systemu rekturacji elektronicznej na stronie:

malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


Wniosek papierowy musi być podpisany we wskazanych miejscach przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna i kandydata. Wniosek składany elektronicznie musi być podpisany cyfrowo.

Do wniosku papierowego składanego w sekretariacie szkoły należy dołączyć dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), twarz powinna zajmować 70-80% powierzchni zdjęcia (zdjęcie do legitymacji szkolnej jest takie samo jak do prawa jazdy lub dowodu osobistego). Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

Wniosku składanego elektronicznie kandydat nie drukuje i nie przynosi do sekretariatu. Zdjęcia dostarczy w tym przypadku razem ze świadectwem.

UWAGA: Gdy kandydat zaznaczył we wniosku dodatkowe pola np.: wielodzietność rodziny kandydata, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wtedy do wniosku składanego w formie papierowej (załączniki w formie papierowej) lub w formie elektronicznej (załączniki w formie wyraźnych skanów) należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych kryteriów. Dokumenty te muszą mieć urzędowo wymaganą formę.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA na naszej stronie internetowej.

admin2, 15.05.2023


Pożegnanie absolwentów szkoły 2022/2023

28 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas trzecich. O godzinie 8.00 w kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej mszę św. odprawił nasz katecheta ks. mgr Tomasz Nowak. Oprawa muzyczna została przygotowana pod kierunkiem mgr Iwony Warpechy oraz mgr Michała Przybyło.

Mury naszej szkoły opuściło 136 absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Był to pierwszy rocznik, który uczęszczał do reaktywowanej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Uroczysta akademia rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor dr Beaty Tarnowskiej.

Kolejną częścią ceremonii było uroczyste wręczenie nagród za wyróżniające wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym oraz pracę w szkolnym wolontariacie. Statuetkę i tytuł najlepszego absolwenta szkoły otrzymał Jan Rajski z kl. 4a. Pozostali uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor i wychowawców klas to:
Jakub Hałabura, Jakub Truty, Rafał Złoza, Bartłomiej Zubek z klasy 4a;
Kacper Baczewski, Zofia Bartoszko, Justyna Bosak, Wioletta Jędraszczak, Dorota Leja, Gabriela Truty z klasy 4b;
Wiktoria Blańda z klasy 4c;
Martyna Błęka z klasy 4d;
Aleksandra Archacka, Julia Truty z klasy 4e;

Rodzice wyróżnionych absolwentów otrzymali z rąk Pani Dyrektor Listy Gratulacyjne.

Za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym nagrodzone zostały: Julia Batkiewicz i Aleksandra Pawlik z kl. 4b

Osoby szczególnie aktywne w dziele pomocy potrzebującym: Wiktoria Waksmundzka i Gabriela Truty z kl. 4b, Aleksandra Archacka, Julia Truty i Karolina Antos z kl. 4e otrzymały zaszczytne tytuły „Aniołów wolontariatu”.

Nagrody za znaczące sukcesy naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy, przygotowanie uroczystości szkolnych otrzymali:
Kamil Barnowski z kl. 4a - laureat II stopnia 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”,
Apolonia Lichaczewska z kl. 4d - finalistka LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
Elżbieta Mrożek z kl. 4e za reprezentowanie szkoły w Konkursie Krasomówczym, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy,
Karolina Antos z kl. 4e za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy, przygotowanie uroczystości szkolnych,
Tomasz Fatla z kl. 4c za oprawę muzyczną uroczystości szkolnych,
Bernadeta Mucha z kl. 4c za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy.

Statuetkę najlepszego sportowca wśród absolwentek otrzymała Julia Zawada z kl. 4d, a statuetkę najlepszego sportowca wśród absolwentów - Kacper Baczewski z kl. 4b.

W krótkim programie artystycznym przypomniano, że naukę w naszej szkole kończy rocznik uczniów, których edukacja przebiegała dość burzliwie, bo w okresie pandemii koronawirusa, nauki zdalnej i wojny w Ukrainie.

Część artystyczna była połączona z wręczeniem absolwentom symbolicznych upominków. Nad częścią artystyczną czuwały: wychowawczyni klasy 1f mgr Walentyna Jakubczak-Polańska oraz klasy 3b mgr Justyna Kopeć, a nad ceremoniałem szkoły mgr Sławomir Kucharczyk. Relację fotograficzną przygotowała Marta Chrobak z kl. 3d.

Uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas trzecich czteroletniego liceum ogólnokształcącego podkreśliło ciągłość tradycji, która zespala losy wszystkich, którzy tworzą i tworzyli naszą Szkołę.

admin2, 30.04.2023

Uczennice naszej szkoły laureatkami XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu pt. Sejm Dzieci i Młodzieży

Paulina Świst i Paulina Warmuz, uczennice klasy humanistycznej realizującej na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski i wiedzę o społeczeństwie, zostały laureatkami XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu pt. Sejm Dzieci i Młodzieży. W realizacji projektu pomagała im koleżanka z klasy 3d Izabela Stec-Sala.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu, w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Projekt został objęty Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Nowotarskiego i Burmistrza Miasta Nowy Targ.
Opiekunem merytorycznym była mgr Katarzyna Wyrobek.

Autorski projekt uzyskał najwyższą ocenę w województwie małopolskim, dlatego uczennice wezmą udział nie tylko w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbywa się tradycyjnie 1 czerwca, lecz również w seminariach naukowych 20 maja 2023 r., które odbędą się w Sulejówku oraz posiedzeniu komisji zajmującej się przygotowaniem projektu uchwały na najbliższą sesję SDiM, które będzie miało miejsce w Warszawie w dniu 21 maja 2023 r.

Temat tegorocznego SDiM brzmiał: Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim.

- Po przeprowadzeniu kwerendy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu, na stronach internetowych: Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Fundacji „Centrum” Rodziny Popiela, Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady, United States Holocaust Memorial Museum, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, sztetl.org, lekturze: „Pożegnania Miłej 18” Heleny Rufeisen-Schüpper oraz „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego postanowiłyśmy zebrać wiedzę na temat losów Heleny Schüpper w czasie powstania w getcie warszawskim oraz akcji „Reinhardt” w Nowym Targu. Później opracowałyśmy scenariusz filmu.– opowiadają uczestniczki przedsięwzięcia.

- Narratorem uczyniłyśmy Helenę Schüpper i postanowiłyśmy opowiedzieć historię bohaterów getta warszawskiego z jej perspektywy. – dodają uczennice.

To już ósme z rzędu zwycięstwo uczniów naszej szkoły w tym prestiżowym konkursie. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się: Bartosz Czyż i Kamil Augustyn (rok szkolny 2014/15), Filip Kot i Dariusz Stopka (2015/16), Marcelina Januszek i Hubert Małysiak (2016/17), Karol Masłowski i Konrad Chronowski (2017/18), Aleksandra Ostapczuk i Karina Kustwan (2018/19), Milena Kościelniak i Katarzyna Bartol (2020/21), Kacper Kraj i Konrad Długi (2021/22).
Warto dodać, że już drugi raz zadanie realizowane przez uczniów naszej szkoły jest najwyżej ocenione w województwie małopolskim. Najwyższa lokatę zdobył wcześniej projekt obywatelski pt. „Nasze miejsca - jakiej przestrzeni publicznej potrzebujemy?”, który realizowali Bartosz Czyż i Kamil Augustyn w roku szkolnym 2014/15.

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od 1994 roku jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych oraz utrwalanie pamięci o bohaterach zasłużonych w odzyskania i utrwalania niepodległości, w tym postaciach ważnych dla naszej Małej Ojczyzny.

admin2, 30.04.2023

Kamil Barnowski laureatem II stopnia 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” w dziedzinie informatyka

Kamil Barnowski, uczeń klasy 4a realizującej na poziomie rozszerzonym: matematykę, informatykę i język angielski został laureatem II stopnia 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” w dziedzinie informatyka.

Stawką w konkursie o Zloty Indeks Politechniki Krakowskiej są dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK (za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Kamil zdobywając tytuł laureata II stopnia już teraz uzyskał 100 punktów, które może wykorzystać w postępowaniu rekrutacyjnym na tę prestiżową uczelnię.

Uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” odbyła się 21 kwietnia 2023 r. na Politechnice Krakowskiej. Spotkanie z laureatami konkursu prowadził prorektor dr inż. Marek Bauer. W wydarzeniu udział wzięli: dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, a także prodziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr inż. Bartosz Rozegnał, prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Daniel Grzonka, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr inż. Marek Nykiel, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej dr inż. Piotr Suryło, a także członkowie Komisji Konkursowej. Po otrzymaniu dyplomów, laureaci konkursu mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi o ofercie danego wydziału.

Fot. Jan Zych, Politechnika Krakowska
admin2, 30.04.2023

II miejsce uczniów naszej szkoły w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Uczniowie klasy humanistycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej: Aneta Łętowska, Maria Budz i Michał Głodek zajęli II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”, który miał miejsce 21 kwietnia 2023 r. w Krakowie. Opiekunem merytorycznym uczniów była mgr Katarzyna Wyrobek.

Uczniowie z całej Polski spotkali się w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Pierwsza część składała się z czterech rund szczegółowych pytań, które obejmowały materiał z historii na poziomie rozszerzonym oraz wątki takie jak: życie i dzieła świętej Jadwigi Królowej, Europa Środkowo-Wschodnia w czasach Królowej Jadwigi, Władysław Jagiełło i jego panowanie, katedra wawelska jako świadek historii, kanonizacja królowej Jadwigi, historia unii polsko-litewskich.

Druga część finału, polegająca na rozwiązywaniu zadań z zakresu historii i historii sztuki, odbyła się w katedrze wawelskiej. Aneta, Marysia i Michał wykazali się ogromną wiedzą wzbogacającą ich zainteresowania historyczne i humanistyczne.

admin2, 29.04.2023

Apolonia Lichaczewska finalistką LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 4d Apolonia Lichaczewska została finalistką LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zdobyty tytuł zwalnia Apolonię z egzaminu maturalnego z języka polskiego, dając jej automatycznie wynik 100%. Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia przy realizacji kolejnych planów.

admin2, 29.04.2023