Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2019/20 | Rekrutacja 2020 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr


Info dla Kandydatów - Rekrutacja 2020 do Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychOFERTA EDUKACYJNA
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH


oddział

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

I

język angielski
geografia
język angielski

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737)
  3. Zarządzenie NR 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz do publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i publicznych szkół policealnych.
  4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • od 4 maja do 6 lipca 2020 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

  • do 22 lipca 2020 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły;

  • 23 lipca 2020 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

  • do 27 lipca 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało wcześniej złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły;

  • 28 lipca 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

  • od 29 lipca do 28 sierpnia 2020 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.