Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Rekrutacja 2022/23 | Matura 2023 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr


Info dla Kandydatów - Rekrutacja 2022/2023 do Liceum Ogólnokształcącego dla DorosłychOFERTA EDUKACYJNA
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH


oddział

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

I

język angielski
geografia
język angielski

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.)
  4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023
  5. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • od 13 czerwca do 13 lipca 2022 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

  • do 25 lipca 2022 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły;

  • 26 lipca 2022 r., do godz. 12.00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • do 28 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo gimnazjum;

  • 29 lipca 2022 r., do godz. 15.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.