Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2019/20 | Rekrutacja 2019 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W dniu 4 lipca 2019r. (czwartek) w godzinach 8.30 – 13.30 będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego, za potwierdzeniem odbioru, wg następującego przydziału sal:

  • klasa 3a - s. 23
  • klasa 3b - s. 23
  • klasa 3c - s. 23
  • klasa 3d - s. 24
  • klasa 3e - s. 24
  • osoby poprawiające i podwyższające wynik egzaminu - s. 24

Jeżeli ktoś osobiście nie może odebrać dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej. (wzór w załączniku)

Osoby, które nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie mogą je odebrać w sekretariacie szkoły w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 11. 00.

Załącznik: wzór upoważnienia
zuz, 25.06.2019

Dodaj komentarz