Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2019/20 | Rekrutacja 2020 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH NA
INTERNETOWE SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM II LO W NOWYM TARGU

W tym czasie, gdy od wielu tygodni drzwi klas pozostają zamknięte, uczniowie II LO zapraszają do kontaktu na Facebooku szkoły w środę (10 czerwca) oraz w czwartek (18 czerwca) między godz. 15.00 a 16.00. W czasie spotkania chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania oraz opowiemy o szkole, profilach klas i codziennym życiu uczniowskim.
Zachęcamy też do obejrzenia prezentacji:


DOŁĄCZ DO NAS!

Aktualności

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Nowy Targ, 23.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

W związku z realizacją Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia” nr: RPMP.10.01.04-12-0071/19 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ogłasza rekrutację do w/w Projektu, zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zakładka CHMURA)

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w pani mgr Joanny Bartoszko oraz na stronie internetowej www.zskj.nowotarski.pl.

Etapy rekrutacji:
  1. Rekrutacja na zajęcia on-line z geografii – dokumenty rekrutacyjne należy składać od 24 września do 2 października 2019 roku u pani mgr Joanny Bartoszko lub w Sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.
  2. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w formie wsparcia wymienionej w pkt. 1 – 4 października 2019 roku.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w terminach innych niż w/w nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

zuz, 26.09.2019

Dodaj komentarz