Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2020 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w godzinach 9:00-14:00 w sali nr 11 (parter). Termin składania wniosków i świadectw ukończenia szkoły upływa 10 lipca.DOŁĄCZ DO NAS!

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

Projekty Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

„Góralska Solidarność” oraz „Lekcja dla Rodaka” to projekty zrealizowane w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 w ramach Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Opiekunem uczniów była Pani Katarzyna Wyrobek.

Projekt pt. „Góralska Solidarność”, w którego realizacje zaangażowali się uczniowie kl. 2d: Piotr Wilczek i Piotr Łacek miał na celu pokazanie znaczenia Solidarności jako związku zawodowego i ruchu społecznego na terenie Podhala, a okazją do spojrzenia na tę wyjątkową kartę z historii stała się 40. rocznica wydarzeń sierpniowych 1980 r. Projekt został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego. Bazując na relacjach świadków tych wydarzeń uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, która uświetniła finał II Konkursu Wiedzy Prawnej.

„Lekcja dla Rodaka” to projekt polegający na organizowaniu zajęć edukacyjnych na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę niesienia pomocy tym Rodakom oraz ich potomkom i merytorycznie przygotowanie ich w zakresie tego tematu. Uczennice klasy 3g: Magdalena Więcek, Monika Dudek, Karolina Milaniak i Małgorzata Łukasz przygotowały wystąpienia ilustrowane unikalnymi fotografiami z Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Prace zostały zaprezentowane w czasie spotkania on-line. W tym szczególnym czasie pandemii kiedy mogliśmy bezpiecznie pozostać w naszych domach, historie osób, które zostały pozbawione swojego domu, rozumianego jako miejsce zamieszkania i Ojczyzna, zabrzmiały szczególnie.

zuz, 27.06.2020

Dodaj komentarz