Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2024/25 | Rekrutacja 2024/25 | Matura 2024 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Przydatne linki:

Aktualności

Zaproszenie do udziału w VI Konkursie Wiedzy Prawnej w roku szkolnym 2023/2024

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego
do wzięcia udziału w VI Konkursie Wiedzy Prawnej.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Tematem przewodnim VI Konkursu Wiedzy Prawnej jest zatrudnienie w roli pracownika samorządowego. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy będą korzystać z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawą prawną obowiązującą w finale Konkursu - PLIK dla FINALISTÓW

Liczymy, że pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania państwa i aktywności obywatelskiej, pozwoli kształtować wśród młodzieży postawy szacunku do prawa i odpowiedzialności za podejmowane działania i życie społeczne oraz wzmocni umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów prawnych w codziennym życiu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem VI Konkursu Wiedzy Prawnej. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Do 21 stycznia 2024 r. - zgłaszanie szkół do udziału w Konkursie przez Przewodniczących Komisji Szkolnych za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.
Zgłoszenie do VI Konkursu Wiedzy Prawnej

30 stycznia 2024 r. - zawody szkolne
do 2 lutego 2024 r. – przesłanie przez Przewodniczących Szkolnych Komisji Konkursowych informacji o osobach zakwalifikowanych do finału za pomocą formularza elektronicznego
do 7 lutego 2024 r. – publikacja na stornie internetowej Konkursu imion i nazwisk finalistów
9 kwietnia 2024 r. – Finał VI Konkursu Wiedzy Prawnej rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa do godziny 11.00

Konkurs znalazł się także w Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2019-2024, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 56/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Tym samym laureaci Konkursu (uczniowie, którzy zajmą miejsce 1, 2 lub 3) uzyskują wpis na świadectwie ukończenia szkoły i 2 punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do udziału w Konkursie zapraszamy nie tylko uczniów klas ósmych, lecz także uczniów klas młodszych. W przypadku uzyskania przez ucznia klasy np. siódmej lub szóstej tytułu laureata, nabywa on uprawnienia opisane powyżej – czyli na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych otrzymuje wpis w części „Szczególne osiągnięcia” o uzyskanym tytule i w danym roku szkolnym w procesie rekrutacji ma przyznane dodatkowe 2 punkty.

admin2, 16.11.2023

Dodaj komentarz