Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Podręczniki 2019/20 | Rekrutacja 2019 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

Edukacja obywatelska – spotkania w Starostwie Powiatowym

27 maja 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu miało miejsce podsumowanie działań z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu wspólnie ze Starostwem Powiatowym w ramach projektu edukacyjnego pt. „Małopolska – moje dziedzictwo, rzeczywistość, przyszłość”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 1g i 2e.

W czasie spotkania licealiści spotkali się z Panem Starostą, Krzysztofem Faberem, mogli wysłuchać prelekcji pana wicestarosty Bogusława Waksmundzkiego na temat współpracy transgranicznej oraz przedstawić swoje wnioski z udziału w projekcie, czego w krótkiej prezentacji dokonały uczennice klasy 1g Maria Chowaniec i Maria Król.

W ramach współpracy zorganizowano 18 spotkań, w których ogółem uczestniczyło 50 uczniów. W zakresie dydaktycznym projekt omówiła pani Katarzyna Wyrobek, zwracając uwagę na osiągnięte cele wychowawcze i dydaktyczne.

Pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, dr Beata Tarnowska, podziękowała za zaangażowanie i życzliwą pomoc ze strony Pana Starosty i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, którzy poświęcili młodzieży swój czas, aby przybliżyć zasady funkcjonowania administracji samorządowej. Szczególnie dziękujemy Panu Robertowi Bełtowskiemu, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, za koordynowanie naszych spotkań.

W ramach projektu w lutym i w marcu odbyły się wizyty w Biurze ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, Wydziale Organizacyjnym, z Sekretarzem Powiatu, Skarbnikiem, w Biurze Rozwoju i Promocji, Wydziale Logistyki, Biurze Zarządzania Projektami, Biurze Prawnym, Biurze Kontroli i Audytu, Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydziale Inwestycji, Biurze Systemów Informatycznych, Wydziale Komunikacji i Transportu, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Administracji Budowlano-architektonicznej, Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii.

Celem każdej z wizyt było zwrócenie uwagi na sposób realizacji zadań powiatu. Przed każdym spotkaniem młodzież przygotowywała prezentacje na temat zakresu obowiązków należących do danej struktury oraz pytania kierowane do pracowników.

Spotkania z profesjonalnymi pracownikami, upływające w bardzo miłej atmosferze były doskonałą okazją do zapoznania się z pracą urzędu i zdobycia doświadczenia w załatwianiu spraw z zakresu administracji.

Relacje ze spotkań zamieszczone są na stronie Klubu Historycznego, a zdjęcia dostępne są w galerii

zuz, 04.06.2013

Dodaj komentarz