Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2020/21 | Rekrutacja 2020 | Matura 2020 | Booktrailer Film Festival | Chmura | ART|TЯA
pl en de ru fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – ogłoszenie o rekrutacji do projektu


Nowy Targ, 29.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

W związku z realizacją Projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego: umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy” nr: RPMP.10.01.04-12-0084/20
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ogłasza rekrutację do w/w Projektu, zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. (tutaj załącznik z Regulaminem)

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u pani Katarzyny Wyrobek oraz na stronie internetowej www.zskj.nowotarski.edu.pl (zakładka CHMURA).

Etapy rekrutacji:
  1. Rekrutacja na zajęcia on-line w obszarze umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – dokumenty rekrutacyjne należy składać od 30 września do 8 października 2020 roku u pani Katarzyny Wyrobek lub w Sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.
  2. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w formie wsparcia wymienionej w pkt. 1 – 12 października 2020 roku.
Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w terminach innych niż w/w nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
zuz, 02.10.2020

Dodaj komentarz